Yıkama Nedir ?

Ham olarak gelen dikilmiş mamullere su, kimyasal, ısı ve taş ile yapılan yaş işleme “yıkama” adı verilir. İlk olarak haşıl sökme işlemi yapılır. Amaç; dokuma dairesinde çözgü ipliklerinin dayanıklılığını arttırmak için ipliklere aplike edilen ve hidrofob bir malzeme olan mamulun, banyo içerisinde ıslanmasını engelleyen nişastanın uzaklaştırılmasıdır. Nişasta mamulden uzaklaştırıldıktan sonra müşterilerin istekleri doğrultusunda yarı mamul, taş ve enzimlerin yanı sıra koruyucu birtakım kimyevilerle işleme sokulur. Taş, enzim miktarı ve süre, istenilen efekte ve renge göre daha önce yapılmış çalışmalar ve edinilmiş deneyimler ışığında ayarlanıp, mamulun cinsine göre çeşitli makine gruplarında yapılır. Kullanılan taşların, kapiler bir özelliğe sahip olması nedeniyle; kumaşın üzerindeki indigo boyar maddesi kumaştan sürtme yolu ile uzaklaştırılmakta ve yarı mamul, belirli bir efekt almaktadır. Enzimler efektin elde edilmesinde çok önemli bir yer tutar. Bu protein molekülleri indigo boyar maddesini bozar ve taş yardımı ile materyalden uzaklaştırır. Banyoya geçen bozulmuş boyar maddenin tekrar materyale geçmesi, çeşitli kimyasallar ile engellenir. İstenirse malın rengini daha da açmak için klorür esaslı kimyasallarla işleme sokulur, oksidasyon maddesi ile nötralize edilir. Standart yumuşatma veya istenirse özel yumuşatma yapılır. Mamul sıkılır, kurutulur ve renk kontrolü yapıldıktan sonra müşteriye hazır hale getirilmiş olur.

Ağartma işlemi, asit yıkama, kar yıkama, random (havlu) yıkama, enzim yıkama çeşitleri ve diğer tüm denim yıkama alanlarında tesisimiz sürekli olarak hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz

Enzim Yıkama

Enzimler bir nevi proteindir, son yıllarda tekstil sektöründe kullanılmaya başlanmıştır, nişastayı ve selülozu parçalama özelliğinden dolayı yıkama sektöründe ön plana çıkmıştır. Ürünlerin zemin rengi, değişik tür ve sıcaklığa göre kullanılan enzimlerle yakalanmaya çalışılır.

Denim Yıkama

Günümüzde denim (kot) hazır giyim ürünlerinin giyim alanında ne kadar büyük bir yer kapladığı herkes tarafından bilinmektedir.Bir denim ürünün son görüntüsü belirleyen işlem o ürüne yapılan denim yıkamadır.Bu yüzden denim yıkama işlemi tam bir titizlik ve uzmanlık gerektirmektedir çünkü aynı zamanda hatalı bir yıkama işleminin dönüşü çok zor hatta bazen imkansız olmaktadır.

Taş Yıkama

Pomza taşı adı verilen volkanik doğal taşlarla yapılan yıkama şeklidir. Mamulün inceliğine ve kalınlığına veya istenen efektin azlığına veya çokluğuna göre değişik boyutlarda taşlar kullanılabilir.Taşla beraber enzim kullanılarak daha kısa zamanda mamule zarar vermeden belirgin bir efekte ulaşılabilir. Bu işleme ek olarak ağartma veya silikon yumuşatma işlemleri de yapılabilir.

Buz Yıkama

Denim mamullerinin çok açık tonda mavi renge gelme işlemidir. Bu işlemde sodyum hipoklorit kullanılır.

Biliç Yıkama

Buz yıkamada uygulanan yöntemle koyu tonda mavi rengin yakalanması işlemidir.

Kar Yıkama

Pomza taşının permanganat içerisinde bekletilip sadece bu taş ile mamulün makinede işlem görmesidir.

Eskitme

Denim ürünlerde istenilen bölgeye uygulanan ve uygulandığı bölgeyi kullanımdan dolayı yıpranmış görünümü vermeyi sağlayan işlemdir. Pantolonlarda genellikle paçalarda, cep ağızlarında bu uygulama gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama denim mamul ham halde iken yapılır.

Ağartma

Tekstil mamulünün (özellikle denim) renginin soldurulması işlemidir.Pamuklu mamullerde etkin olmaktadır. Bu bir nevi indirgeme reaksiyonudur. Potasyum permanganat veya sodyum hipoklorit kullanılarak bu işlem yapılmaktadır.İndirgen kimyasal maddelerin kapiler özellikteki pomza taşma emdirilmesi sonrasında sadece taş ve mamulün bir yıkama makinesinde işleme tabi tutulmasıdır.

Kimyasal(Sprey-Fırça)

Ön yıkaması yapılmış veya yıkama sürecinden geçip kurutulmuş denim ürünlere uygulanan beyazlatma işlemidir. Ürünler şişme robotlara giydirilerek kumaş yüzeyinde oluşabilecek izler önlenmeye çalışılır. Şişme robotlara giydirilen ürünlere istenilen efekte göre uygun oranda potasyum permanganat uygulanır. Bu uygulama boya tabancasıyla yapılırsa " sprey kimyasal " fırça ile uygulanırsa " fırça kimyasal " denilir.

Dokuma Mamullerinin Yıkanması

Yukarıda adı geçen tüm yıkamalar denim mamullerde uygulanmaktadır. Özellikle renkli gabardin mamullerde ağartma buz yıkama ve rodeo yıkamalar kullanılmaz. Dokuma mamullerin yıkanmasında özellikle kumaş konstrüksiyonu, dokuma ipliği tipi, dikiş ipliği tipleri temel kriterlerdir.

Silikon Yıkama

: Silikon yağı adı ile bilinen makro veya mikro emülsiyonlar halinde kullanılan yumuşatıcılarla yapılan yumuşatma işlemidir.yumuşatıcılarla yapılan yumuşatma işlemidir.

Ozon Yıkama

Ozon gazının geri boyamayı önlemesi, homojen ve partiler arası renk farkı oluşturmayacak şekilde renk ağartılması ozonun kullanımına olanak sağlamıştır. Ağartma, kasarlama işlemlerinde kullanılan kimyasalların çevreye ve çalışanlara verdiği olumsuzluklar, Ozon da yaşanmaz.